Some of the projects

Sergeja Eizensteina Street 47a , Riga. Full cycle geodetic works.
Daugavas stadiona vieglatlētikas manēža (athletics arena). Full cycle geodetic works.
Jelgava Technological High School renovation project. Full cycle of geodetic works.
Mežciema mājas. Sergeja Eizenšteina iela 47a, Rīga. Pilna cikla ģeodēziskie darbi.
Daugavas vieglatlētikas manēža. Pilna cikla ģeodēziskie darbi.
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas atjaunošanas projekts. Pilna cikla ģeodēziskie darbi.
Topogrāfiskā uzmērīšana izmantojot 3D skenēšanas tehnoloģijas.
Ēkas fasāžu 3D lāzerskenēšana. Ortofoto plāna vektorizēšana – projektēšanas vajadzībām. 3D skenējums ar pārzīmētām ēkas kontūrām. 

Ēkas fasāžu 3D lāzerskenēšana,

Ortofoto plāna vektorizēšana – projektēšanas vajadzībām. 

3D skenējums ar pārzīmētām ēkas kontūrām. 

A6 Logistics Center at 462 Maskavas Street, Riga – full cycle of geodetic works.
A6 Loģistikas centrs Maskavas ielā 462, Rīga – pilna cikla ģeodēziskie darbi.
3D laser scanning of a 15-storey building in London
15 stāvu ēkas 3D lāzerskenēšana Londonā – punktu mākoņa (point cloud) izveidošana; Stāvu plāns no punktu mākoņa griezuma un vektorizēts plāns; Ortofoto sagatavošana.
✅Punktu mākoņa (point cloud) izveidošana;
✅Stāvu plāns no punktu mākoņa griezuma un vektorizēts plāns.
✅Ortofoto sagatavošana.
Objekts – dzīvojamās mājas, kas atrodas aktīvas būvniecības ietekmes teritorijā. Uzstādīti 5 inklinācijas sensori, 2 ģeofoni un 6 plaisu mērīšanas sensori.
Augstceltnes monitorings. Augstceltnē uzstādīti 4 inklinācijas sensori un 1 ģeofons. Blakus augstceltnei notiek aktīvs būvniecības process.

Augstceltnē uzstādīti 4 inklinācijas sensori un 1 ģeofons. Blakus augstceltnei notiek aktīvs būvniecības process. Nākotnē augstceltnē tiks veikti renovācijas darbi.

Tā kā monitoringa objekts ir augstceltne, ļoti būtiski ir veikt iepriekšēju monitoringu pirms būvdarbu vai renovācijas uzsākšanas, lai zinātu kādas ir ēkas dabiskās kustības, kas pakļautas laikapstākļu, jo īpaši, temperatūras svārstībām. Tādējādi tiek iegūti dati, kas ļauj daudz precīzāk noteikt robežvērtības, kuras pārsniedzot tiek izsūtītas SMS un e-pasta brīdinājuma ziņas atbildīgajām personām.

3D laser scanning to compare actually constructed concrete elements with project documentation
3D lāzerskenēšana, lai salīdzinātu faktiski izbūvētos betona elementus ar projekta dokumentāciju

3D lāzerskenēšana – veids kā var veikt faktiski izbūvēto betona elementu

salīdzināšanu ar projekta dokumentāciju!

Iegūtie rezultāti: 

  • Klients pārliecinājās par esošās situācijas atbilstību projekta dokumentācijai, kas

ļāva uzsākt nākamo būvniecības posmu – starpsienu izbūvi.

  • Finanšu un laika resursu ietaupījums!

    Ja tiktu konstatētas neatbilstības starp faktiski izbūvēto un projektā noteikto, Klientam rastos papildus izmaksas un aizkavētos starpsienu izbūves process.

Kuģu 3D lāzerskenēšana
3D laser scanning for ships
Building 11, Arsenal way, Woolwich arsenal, London, 3D измерение элементов
3D laser scanning and coverings executive documentation for a new building, 5 floors. Ērgļu Street 2, Jūrmala.
Woodbery Down, London. Installation of construction axis for facades of new buildings. 30 floors/storeys
Ulbrokas Street, residential complex, setting out pile points, amount of 500 piles
Building 11, Arsenal way, Woolwich arsenal, London, 3D survey of parts
Oil product tank, 3D inspection
A new building of Rimi warehouses and offices, Augusta Deglava Street, geodesic network installation
Salaspils UKT (water supply and sewerage network) network survey, length of 15 km
Ulbrokas iela, dzīvojamo māju kompleks, pāļu nospraušana, apjoms 500 pāļi

Būvnieks: Pillar, Menard

Rimi noliktavu un biroja ēku jaunbūve, Augusta Deglava ielā, ģeodēziskā tīkla ierīkošana

Būvnieks: YIT INFRA LATVIJA

Jaunbūves 3D lāzerskanēšana un pārsegumu izpilddokumentācija, apjoms 5 stāvi. Ērgļu iela 2, Jūrmala.

Klients: Seagul Investment

Woodbery Down, Londona. Jaunbūvju fasāžu būvasu izlikšana, apjoms 30 stāvi

Būvnieks: Skonto Plan

Salaspils UKT tīklu uzmērīšana 15km posms

Klients: Wesemann

Building 11, Arsenal way, Woolwich arsenal, London, detaļu 3D uzmērīšana

Būvnieks: FORTA PREFAB

Naftas produktu tvertnes 3D inspekcija

Klients: TÜV NORD Latvija

Completion of 3D laser scanning works and developing plans at Riga Dome Cathedral
50 ha topographic plan for “Lāņi” village in Salacgriva district
Coordination of geodetic works in foundation building  for a generator at Riga TEC 2
Coordination of geodetic works in foundation building for a generator at Riga TEC 2
Rīgas Doma 3D lāzerskenēšanas darbi un plānu izveide

Būvfirma: Arčers

Rīga, Talejas iela 1. Pāļu pamatu izbūves ģeodēzisko darbu vadīšana. Apjoms – 2000 pāļi

Būvfirma: ARS būve

Salacgrīvas novada Lāņu ciema 50 ha topogrāfiskais plāns

Detālplānojums: M un M risinājumi

“Dobeles dzirnavnieka” slīdošās betonēšanas ģeodēziskā kontrole: būves augstums 60 m

Būvfirma: Abora

Geodetic control for sliding concreting at “Dobeles dzirnavnieks”: the height of building – 60m