Daži realizētie projekti

3D лазерное сканирование судов
Kuģu 3D lāzerskenēšana
3D laser scanning for ships
Building 11, Arsenal way, Woolwich arsenal, London, 3D измерение элементов
Юрмала, улица Эрглю, новострой, 3D лазерное сканирование и исполнительная документация по междуэтажным перекрытиям, объем 5 этажей
Улица Улброкас, комплекс жилых домов, разбивка свай, объем 500 свай
Новое строительство зданий складов и офиса на улице Аугуста Деглава, обеспечение цикла геодезии.
3D инспектирование емкостей нефтепродуктов
3D laser scanning and coverings executive documentation for a new building, 5 floors. Ērgļu Street 2, Jūrmala.
Woodbery Down, London. Installation of construction axis for facades of new buildings. 30 floors/storeys
Ulbrokas Street, residential complex, setting out pile points, amount of 500 piles
Building 11, Arsenal way, Woolwich arsenal, London, 3D survey of parts
Oil product tank, 3D inspection
A new building of Rimi warehouses and offices, Augusta Deglava Street, geodesic network installation
Salaspils UKT (water supply and sewerage network) network survey, length of 15 km
Woodbery Down, Londona. Установка строительных осей фасада в новом строительном объекте, объем 30 этажей.
Замеры построенной трассы сетей канализации и водоснабжения в Саласпилсе длиной 15км.
Ulbrokas iela, dzīvojamo māju kompleks, pāļu nospraušana, apjoms 500 pāļi

Būvnieks: Pillar, Menard

Rimi noliktavu un biroja ēku jaunbūve, Augusta Deglava ielā, ģeodēziskā tīkla ierīkošana

Būvnieks: YIT INFRA LATVIJA

Jaunbūves 3D lāzerskanēšana un pārsegumu izpilddokumentācija, apjoms 5 stāvi. Ērgļu iela 2, Jūrmala.

Klients: Seagul Investment

Woodbery Down, Londona. Jaunbūvju fasāžu būvasu izlikšana, apjoms 30 stāvi

Būvnieks: Skonto Plan

Salaspils UKT tīklu uzmērīšana 15km posms

Klients: Wesemann

Building 11, Arsenal way, Woolwich arsenal, London, detaļu 3D uzmērīšana

Būvnieks: FORTA PREFAB

Naftas produktu tvertnes 3D inspekcija

Klients: TÜV NORD Latvija

Разработка планов и лазерное сканирование 3D Домского собора
Completion of 3D laser scanning works and developing plans at Riga Dome Cathedral
50 ha topographic plan for “Lāņi” village in Salacgriva district
Coordination of geodetic works in foundation building  for a generator at Riga TEC 2
Coordination of geodetic works in foundation building for a generator at Riga TEC 2
Рига, улица Слуокас 130 – застройка многоэтажного дома, обеспечение геодезических работ при закладки фундамента (900)
Рига, улица Слуокас 130 – застройка многоэтажного дома, обеспечение геодезических работ при закладки фундамента (900)
Руководство геодезических работ в процессе реставрации гостинницы Рига общей площадью 25 695 квадратных километра
Руководство геодезических работ в процессе реставрации гостинницы Рига общей площадью 25 695 квадратных километра
Руководство по проведению геодезических работ в пятиэтажном здании на улице Бикирниеку в Риге
Руководство по проведению геодезических работ в пятиэтажном здании на улице Бикирниеку в Риге
Трассы водопроводов и канализации в посёлках Грене и Рамава, общей длинной в 12 километров
Трассы водопроводов и канализации в посёлках Грене и Рамава, общей длинной в 12 километров
Кекавское дошкольное учебное заведение, плошадь застройки 1,8 гектара
Кекавское дошкольное учебное заведение, плошадь застройки 1,8 гектара
Руководство геодезических работ  по разработке гениратора Рижского ТЕЦ
Руководство геодезических работ по разработке гениратора Рижского ТЕЦ
Геодезический контроль скользящего бетонирования в предприятии Добелес Дзирнавниекс, высота строения 60 метров
Топографический план на 50 гектаров в посёлке Лани Салацгривского района
Rīgas Doma 3D lāzerskenēšanas darbi un plānu izveide

Būvfirma: Arčers

Rīga, Talejas iela 1. Pāļu pamatu izbūves ģeodēzisko darbu vadīšana. Apjoms – 2000 pāļi

Būvfirma: ARS būve

Salacgrīvas novada Lāņu ciema 50 ha topogrāfiskais plāns

Detālplānojums: M un M risinājumi

“Dobeles dzirnavnieka” slīdošās betonēšanas ģeodēziskā kontrole: būves augstums 60 m

Būvfirma: Abora

Geodetic control for sliding concreting at “Dobeles dzirnavnieks”: the height of building – 60m