Lai nodrošinātu ēku un to apkārt esošo ēku nesošo konstrukciju – pamatu, sienu, pārsegumu nepārtrauktu uzraudzību GEOMATIC pielieto šādas metodes:

  • Vertikālo deformāciju  (sēšanās vai pacelšanās) noteikšanā tiek izmantota ģeometriskā nivelēšana.
  • Uz sienu virsmas esošām plaisām tiek uzstādītas kontrolmarkas (noniji).  Kontrolmarkas tiek regulāri apsekotas, veikti mērījumi un fotofiksācijas, lai noteiktu plaisu atvēruma dinamiku.  Ņemot vērā iegūtos datus no kontrolmarkām,  iespējams konstatēt strauju plaisu atvērumu, līdz ar to laicīgi var tikt veikti pasākumi, kas vērsti uz to, lai  novērstu bīstamas situācijas, kas apdraud ēkas un tai blakus esošo ēku ekspluatācijas drošību vai pat sabrukšanu.
  • Sānsveres novērojumiem tiek izmantotas  ģeodēziskās metodes vai specializētas ierīces augstas precizitātes mērījumiem – tahimetri vai sensori.
  • Deformācijas novērošanai tiek izveidots ģeodēziskais tīkls (iespējams monitorēt 3 plaknēs), kas ļauj noteikt gan  horizontālās, gan vertikālās atkāpes. 
  1. Veidojam monitoringa programmas.
  2. Atzinumu un novērošanas darbu žurnāla (atskaišu) sagatavošana. 

Vibrāciju monitorings

Monitoringa veikšanai pielietojam arī jaunākās tehnoloģijas – inovatīvās automātiskā monitoringa sistēmas, kas ļauj attālināti, tiešsaistes režīmā iegūt datus un saņemt brīdinājumus uz e-pastu vai mobilo tālruni par robežvērtību pārsniegšanu 24/7 režīmā.

Šādas sistēmas ļauj reaģēt nekavējoties, līdz ar to līdz minimumam samazinot risku par laicīgi nepamanītām izmaiņām ēkas stāvoklī. Tādējādi būvprojekta pasūtītājs vai ēkas īpašnieks var būt droši par ēkas stāvokļa pastāvīgu uzraudzību.

Sazināties Atsauksmes
Bezmaksas konsultācija