Atbildība un precizitāte ikvienā projektā

Kvalitatīvu dzīves apstākļu nodrošināšanai tiek radīta daudzveidīga infrastruktūra. Liela daļa no tās ir inženierkomunikācijas – siltumtīkli, kanalizācijas tīkli, ūdensvada tīkli, gāzesvadi u. c. Diemžēl ne vienmēr visas šīs komunikācijas ir pietiekami labā kvalitātē attēlotas topogrāfiskajos plānos. Līdz ar to, projektējot jaunas inženierkomunikācijas plānos, kur esošā apakšzemes situācija ir attēlota nekvalitatīvi, ir gandrīz 100% garantija, ka izbūves darbiem būs neparedzētas papildu izmaksas.

Turklāt jaunākie tiesību akti noteic, ka arī projektētājiem un projektu attīstītājiem šādās situācijās ir risks saskarties ar ievērojamām papildu izmaksām, realizējot būvniecības projektus.

Ģeoradara darbi izmaksu reducēšanai

Lai reducētu šādas izmaksas līdz minimumam, ir iespēja izmantot ģeoradaru (ground penetrating radar GPR). Šī iekārta ar elektromagnētiskā starojuma palīdzību nosaka apakšzemes elementus un sakrāj datus, kurus apstrādājot var iegūt iespējami precīzāko apakšzemes komunikāciju plānu. Atšķirībā no citām iekārtām radars spēj atrast pilnīgi visu veidu inženierkomunikācijas neatkarīgi no to materiāla veida.

Iekārta spēs noteikt atrašanās vietu un dziļumu ne tikai metāla caurulēm, bet arī kabeļiem, plastmasas caurulēm, māla caurulēm u. c.

Mūsu komanda veiks ģeoradara darbus ar vislielāko atbildību jebkurā Latvijas novadā.

Pakalpojumu sniedzam:

  • būvniecības uzņēmumiem,
  • projektētājiem,
  • valsts un pašvaldības uzņēmumiem.

Daži projekti, kas realizēti ar mūsu līdzdalību

Neviens no realizētajiem projekts nav pievienots

Mūsu profesionalitāti un pieredzi apliecina gan augstskolu diplomi, gan iegūtie sertifikāti ģeodēzisko darbu veikšanai, gan noskenētie 10 km.

Sazinieties ar mums, lai iegūtu plašāku informāciju.

Sazināties
Bezmaksas konsultācija