Katru topogrāfisko plānu mērām pilnīgi no jauna

Katru topogrāfisko plānu mērām pilnīgi no jauna, tādējādi nodrošinot tā viendabīgumu, kas ļauj projektētājiem izstrādāt kvalitatīvus projektus, savukārt būvniekiem – veikt kvalitatīvus būvdarbus.

Topogrāfiskās uzmērīšanas darbus veicam visā Latvijas teritorijā.

Topogrāfisko uzmērīšanu veicam atbilstoši mēroga 1 : 500 tehniskajām prasībām, iesniedzot to pasūtītājam nepieciešamajā formātā – elektroniskā versijā vai uz papīra. Pēc pasūtītāja vēlmes piedāvājam veikt topogrāfisko uzmērīšanu arī citos mērogos, piemēram, 1 : 250, 1 : 1000 u. c.

Topogrāfisko uzmērīšanu veicam pēc privātpersonu, būvuzņēmumu vai valsts un pašvaldības uzņēmumu pasūtījuma dažādu inženierkomunikāciju projektēšanai un izbūvei, ēku, zemes ierīcības un dažādu veidu apbūves projektu izveidei.

Mūsu profesionalitāti un pieredzi apliecina gan augstskolu diplomi, gan iegūtie sertifikāti ģeodēzisko darbu veikšanai, gan mūsu paveikto darbu portfelis.

Sazinieties ar mums, lai iegūtu plašāku informāciju par pakalpojumu un saņemtu piedāvājumu.

Sazināties
Bezmaksas konsultācija